Sesja Rady Gminy 2022r.

Nagranie archiwalne XXVII sesji Rady Gminy Trawniki z dnia 04.03.2022r
Nagranie archiwalne sesji Rady Gminy Trawniki z dnia 29.04.2022r
Nagranie archiwalne XXIX sesji Rady Gminy Trawniki z dnia 24.06.2022r
Nagranie archiwalne XXXI sesji Rady Gminy Trawniki z dnia 28.09.2022r
Nagranie archiwalne XXXIII sesji Rady Gminy Trawniki z dnia 24.10.2022r
Nagranie archiwalne XXXV sesji Rady Gminy Trawniki z dnia 29.12.2022r
Nagranie archiwalne XXX sesji Rady Gminy Trawniki z dnia 28.07.2022r
Nagranie archiwalne XXXII sesji Rady Gminy Trawniki z dnia 11.10.2022r
Nagranie archiwalne XXXIV sesji Rady Gminy Trawniki z dnia 30.11.2022r