Sesja Rady Gminy Trawniki

OGŁOSZENIE

dnia 29 grudnia 2022 roku /czwartek/,

o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Gminy Trawniki

odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Trawniki.

      Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trawniki, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz wysokości stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działki nr 1730, położonej w obrębie 5-Oleśniki, gm. Trawniki.
 10. Informacje i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

 Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *